Udvalget

Hytteudvalget består af følgende

Formænd: formand(@)avnstrup.dk

Rene Raff

Jim L. Petersen

Udelejre: udlejer(@)avnstrup.dk

Henrik Olesen

Kassere: kasserer(@)avnstrup.dk

Per Steen

Repræsentant for Kongslejre Division:

Jim L. Petersen

Udvalgsmedlemer: 

Hans Erik Jonsson

Trine Olesen

Liselotte Nyboe

Helle Loch Nyboe

Jesper Loch Nyboe

Alisia Raff

Helle Petersen

Edith Gavnholt